Skole-HIFO

HIFO-skoles fremste oppgave er å bidra til å styrke og utvikle historiefaget i skolen. Vi ønsker å bidra til å skape et fag som har høy kvalitet og som elevene oppfatter som viktig, interessant og engasjerende.

Historiefagets viktigste dannelsesoppdrag er å utdanne selvstendig tenkende mennesker som evner å knytte historiske perspektiver til samfunnsproblemer i nåtid og framtid. Historiefaget må derfor hjelpe ungdommer med å tilegne seg solide kunnskaper om historiske hendelser og prosesser, samt evne til å kritisk å forholde seg til informasjon. Derfor blir både kjennskap til historiske hendelser og prosesser samt historiefagets metoder, viktig kompetanse for elevene å tilegne seg. HIFO-skole vil bidra til at elever kan tilegne seg de redskapene de trenger for å orientere seg og handle.

HIFO-skole bidrar til dette gjennom historiekonkurransen ”Min familie i historien” og ved å holde årlige etterutdanningsseminar for historielærere i ungdomsskolen og videregående. HIFO-skole ønsker også å være en aktiv deltaker i debatten om skolen og historiefagets rolle.

Rogstad-geogr
Anna Rogstad underviser på Sagene skole. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum