Stipender og prisutdelinger

HIFO deler årlig ut flere priser og stipender. Sverre Steen-prisen tildeles for fremragende formidling av historie på høyt faglig nivå det foregående året, eller en persons samlede formidling, og er den mest prestisjetunge historikerprisen i Norge. HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift (HT-prisen) skal bidra til å synliggjøre Historisk tidsskrift og stimulere til viktige faglige bidrag. HT-prisen gis til forfattere av særlig nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i den foregående årgang.

HIFO deler også ut et publiseringsstipend ved hjelp støtte fra institusjonen Fritt Ord. HIFOs Fritt Ord-stipend deles ut til nyuteksaminerte mastergradskandidater i historie fra foregående år.

Mottakerne av Sverre Steen-prisen, HT-prisen og Fritt Ord-stipendet blir som regel offentliggjort under Norske historiedager.

Medlemmer av HIFO har mulighet til å søke om HIFOs reisestipend.