Ledige stillinger og oppdrag

Har du en stilling eller et oppdrag du vil lyse ut til alle HIFOs medlemmer? Ta kontakt!

Utlyste stillinger og oppdrag

Oppdragshistorie

En av motivasjonene for å starte det nåværende HIFO var et ønske om å arbeide for at oppdragshistorikere i størst mulig grad skal ansettes etter en åpen utlysningsprosess. HIFO mener at åpen utlysning av historiefaglige oppdrag er til gagn for norske historikere og for den historiefaglige forskningen. HIFO ønsker at oppdragshistorikere skal ansettes og historiefaglige oppdrag tildeles etter faglige meritter og kompetanse.

Vi vil anbefale arbeids- og oppdragsgivere å undersøke om kandidater til oppdraget er medlemmer av HIFO. Dette sikrer et minimum av faglige kvalifikasjoner, dessuten vil medlemmene oftest være aktive i det historiefaglige miljøet med det kontaktnettet og de mulighetene for faglig oppdatering som det kollegiale samværet medfører. På den annen side kan ikke HIFO stå som garantist for foreningens medlemmer. HIFO vil heller ikke påta seg å plukke ut medlemmer til enkelte oppdrag.