Bli medlem

HIFO er organisasjonen  for historikere i Norge.

Hvorfor bli medlem?

Vi arbeider for å:

 • Fremme historieforskning
 • Styrke historiefaget i skoleverket og i høyere utdanning
 • Styrke historiefaget i offentligheten.

Historiefaget er allsidig og tilstede over hele landet. Historiefaget er i skolen, på museum, i arkiv, blant fagforfattere og på høyskoler og universiteter. For at historiefaget skal fortsatt stå sterkt trenger vi å stå sammen. HIFO representerer historiefagets identitet. HIFO representerer deg!

Vi arrangerer Norske Historiedager hvert år i samarbeid med en lokal arrangør.

Som medlem får du:

 • Bli del av landets største nettverk for historikere
 • Bli invitert til lokale seminarer, ekskursjoner og sosiale møter
 • Motta medlemsbladet Historikeren fire ganger hvert år
 • Motta utlyste stillinger og oppdrag på e-post
 • Motta utlyste stipender på e-post
 • Motta informasjon om relevante arrangementer på e-post

Kontingent

 • Ordinære medlemmer: 550 kr.
 • Studentmedlemmer: 300 kr.
 • Familiemedlemmer*: 300 kr.

Nyuteksaminerte mastergradstudenter får ett år gratis medlemskap.

Kontingenten er per kalenderår.

* Familiemedlemskap gjelder for de husstandene der to personer er medlemmer i HIFO. Det forutsetter at en av disse står som hovedmedlem og betaler ordinær kontingent. Den andre får medlemskap til redusert pris, og det sendes kun ut ett eksemplar av hver publikasjon (Historikeren) til disse husstandene.

Ønsker du å melde deg inn, bruk skjemaet nedenfor eller send en epost til post@hifo.no.