HIFOs høringssvar til ny arkivlov

I oktober 2021 sendte Kulturdepartementet forslag til ny arkivlov på høring. Denne skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Departementets høringsnotat med lovutkast bygger på NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Denne utredningen var på høring i 2019, og HIFO var blant de rundt 180 instansene som leverte høringssvar. Les HIFOs tidligere høringssvar 2. desember 2019 her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—nou-20199-fra-kalveskinn-til-datasjo—ny-lov-om-samfunnsdokumentasjon-og-arkiver/id2662081/?uid=b5c72e41-52e6-4b0e-9bf5-743f7ea6cc51

HIFO avga nytt høringssvar 13. januar 2022, blant annet etter innspill fra våre medlemmer. Les høringssvaret her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring–forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/?uid=f8d41181-e8bc-4d42-bcac-eadfec40b207