Historisk tidsskrift (1871-2000) digitalisert og åpent tilgjengelig!

Nå er alle utgaver av HT fra første nummer i 1871 frem til og med år 2000, i alt 79 bind, digitalt tilgjengelig for alle i Norge via Nasjonalbiblioteket – i passe tid før HIFOs 150-årsjubileum neste år.

Historisk forskning i Norge kan med dette leses, søkes i og spres på helt nye måter.

Fra 2018 er HT Open Access, og publiseres på Idunn.no. Mellomperioden (2001–2017) er også tilgjengelig digitalt via Idunn, men krever tilgang. De kan også leses gratis i NBs lokaler.

Alle utgavene av HT finner du her: https://www.nb.no/search?mediatype=tidsskrift&sort=dateasc&title=Historisk%20tidsskrift

Gjennom nettsidene til Registreringssentral for historiske data (RHD) kan man søke i registrene til Historisk tidsskrift (1871-2007): http://www.rhd.uit.no/ht/HTHeimen.aspx. Registrene til Heimen og HIFO-nytt er også tilgjengelig i denne databasen.