Annonsering

Det er mulig å annonsere i Historisk tidsskrift.

Priser for annonseformat (kun i svart/hvitt):
1/1 side 3500 kr., 120 X 80 mm.
1/2 side 2000 kr., 120 X 90 mm.

Vennligst ta kontakt med følgende for ytterligere informasjon om priser, opplag og format eller andre opplysninger vedrørende annonsering:

Universitetsforlaget
Jelena Doublinskaia
tlf. 24 14 75 13
E-post: liv.odegaard@universitetsforlaget.no