Årsmøte 2019

HIFOs årsmøte 2019 blir avholdt under Norske historiedager i Tønsberg 14.-15. juni 2019.

Tid: Fredag 14. juni, kl. 17.30–18.30
Sted: Quality Hotel Tønsberg

Saksliste Årsmøte HIFO 2019

Sak 2: Årsmelding HIFO 2018-2019

Sak 3: Arbeidsplan for styret 2019-2020

Sak 4: Regnskap 2018

Revisorrapport 2018

Sak 5: Budsjett HIFO 2020

Sak 7: Valgkomiteens instilling 2019

Sak 8: Styrets innstilling til valgkomité 2019-2020

Årsmeldinger fra lokallagene publiseres fortløpende på lokallagenes sider.

 

Referat årsmøte 2019