Årsmøte 2020

HIFOs årsmøte 2020 blir avholdt digitalt torsdag 4. juni 2020.

Tid: Torsdag 4. juni 2020, kl 15.00-16.00
Sted: Årsmøtet avholdes digitalt på plattformen Zoom

Saksliste årsmøte HIFO 2020

Veileder for digitalt årsmøte

Sak 2 Årsmelding HIFO 2019-2020

Sak 4 Regnskap 2019

Sak 4 Revidert regnskap og balanse 2019

Sak 4 HIFO-revisorrapport2019

Sak 5 Vedtak av budsjett for 2021

Sak 6 Arbeidsplan for styret 2020-2021

Sak 7 Valg av styre og revisorer

Sak 8 Valg av valgkomite 2020-2021

Revisormelding blir publisert senere. Årsmeldinger fra lokallagene publiseres fortløpende på lokallagenes sider.

 

Årsmøteprotokoll 2020