Årsmøte 2021

HIFOs årsmøte 2021 blir avholdt fredag 3. september. Årsmøtet vil foregå som en hybridløsning, der det vil være mulig å følge både fysisk for deltakerne på Norske historiedager, men også digitalt for de medlemmene som ikke skal til Tromsø i år. Dersom du ønsker å delta digitalt, er det bindende påmelding til post@hifo.no innen onsdag 1. september.

Tid: Fredag 3. september kl. 18:45-19:45.

Sted: AUD2 på UiT, samt Zoom.

Zoomlenke: https://uit.zoom.us/j/68973724070?pwd=cndMdUd1WU5HYlVYMWR2cEFoT1RIQT09

Passord: 839739


Innkalling til årsmøte i HIFO 2021

Sak 2 Årsmelding HIFO 2020-2021

Sak 4-a Regnskap og balanse 2020

Sak 4-b Revisorrapport 2020

Sak 5 Budsjettforslag for 2022

Sak 6 Arbeidsplan for styret 2021-2022

Sak 7 Revisjon av HIFOs vedtekter

Sak 8 Valg til styret 2021-2022

Sak 9 Valg av valgkomite 2021-2022

Veileder for digitalt årsmøte

Årsmøteprotokoll 2021