CISH

HIFO er Norges medlemsorganisasjon av Den internasjonale komitéen for historievitenskap, Le Comité International des Sciences Historiques (CISH)/International Committee for Historical Sciences (ICHS). Organisasjonen ble dannet av representanter fra 19 land i Genéve i 1926, og er en ikke-statlig organisasjon med det formål å fremme de historiske vitenskaper gjennom internasjonalt samarbeid.

I dag har CISH nasjonale komitéer i 53 land, 30 tematiske internasjonale organisasjoner og 8 internasjonale kommisjoner. Fra 2015 er også Nordic History Studies godkjent som fullverdig internasjonalt organisasjonsmedlem. CISH sitt viktigste arrangement er Verdenskongressen, som arrangeres hvert femte år.

Se også CISHs hjemmeside.