Fredrik Hestholm, Tore Skeie, Håvard Brede Aven og Ola Innset tildelt HIFOs priser under Historiedagene

Fra venstre: Håvard Brede Aven og Fredrik Hestholm under prisutdelingen. Tore Skeie og Ola Innset kunne dessverre ikke være tilstede under utdelingen.

Årets Fritt Ord-stipend gikk til Fredrik Hestholm, med masteroppgaven Historier om Storåna. En studie av relasjonene mellom Storåna-vassdraget og samfunnet på 1900-tallet, avlagt ved Universitetet i Stavanger våren 2018. «Fredrik Hestholms oppgave viser at han er i stand til å kombinere en mer tradisjonell lokalhistorisk tilnærming med sosial- og kulturhistoriske perspektiver. Hans utgangspunkt i selve vassdraget og bruk av teoretiske perspektiver fra internasjonal miljøhistorie, gir et annet geografisk utsnitt og andre konflikt- og utviklingslinjer enn det som er vanlig i norsk lokalhistorisk forskning.» Les hele juryens begrunnelse her.

HT-prisen ble tildelt Håvard Brede Aven  og Ola Innset for artikkelen «Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945-1981» i Historisk tidsskrift nr. 2/2018.
«Der politisk polarisering tidligere har skapt en dikotomisk forståelse av forholdet mellom stat og marked i økonomisk-politisk tenkning, tegner denne artikkelen et forfriskende nyansert bilde ved å fremheve lengre historiske linjer med skiftende holdninger og ved å sette norsk konservatisme inn i en videre europeisk kontekst.» Les hele juryens begrunnelse her.

Den gjeve Sverre Steen-prisen for 2019 gikk til Tore Skeie for boken Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid. Juryen trekker fram Skeies evne til å kombinere faglig grundighet med god fortellerkunst, og at Skeie har bragt eldre norsk historie ut til nye generasjoner lesere. Måten Skeie forteller historien på gir også leserne verdifulle innsikter i hvordan historie blir til. Juryen berømmer særlig Skeies evne til å ta leserne med på sine kildekritiske vurderinger og refleksjoner underveis, og at han gjør leseren bevisst på hvordan historikere resonnerer rundt stoffet som formidles. Les hele juryens begrunnelse her.