Fredrik Hestholm, Tore Skeie, Håvard Brede Aven og Ola Innset tildelt HIFOs priser under Historiedagene

Fra venstre: Håvard Brede Aven og Fredrik Hestholm under prisutdelingen. Tore Skeie og Ola Innset kunne dessverre ikke være tilstede under utdelingen.

Årets Fritt Ord-stipend gikk til Fredrik Hestholm, med masteroppgaven Historier om Storåna. En studie av relasjonene mellom Storåna-vassdraget og samfunnet på 1900-tallet, avlagt ved Universitetet i Stavanger våren 2018. «Fredrik Hestholms oppgave viser at han er i stand til å kombinere en mer tradisjonell lokalhistorisk tilnærming med sosial- og kulturhistoriske perspektiver. Hans utgangspunkt i selve vassdraget og bruk av teoretiske perspektiver fra internasjonal miljøhistorie, gir et annet geografisk utsnitt og andre konflikt- og utviklingslinjer enn det som er vanlig i norsk lokalhistorisk forskning.» Les hele juryens begrunnelse her.

HT-prisen ble tildelt Håvard Brede Aven  og Ola Innset for artikkelen «Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945-1981» i Historisk tidsskrift nr. 2/2018.
«Der politisk polarisering tidligere har skapt en dikotomisk forståelse av forholdet mellom stat og marked i økonomisk-politisk tenkning, tegner denne artikkelen et forfriskende nyansert bilde ved å fremheve lengre historiske linjer med skiftende holdninger og ved å sette norsk konservatisme inn i en videre europeisk kontekst.» Les hele juryens begrunnelse her.

Den gjeve Sverre Steen-prisen for 2019 gikk til Tore Skeie for boken Hvitekrist. Om Olav Haraldsson og hans tid. Juryen trekker fram Skeies evne til å kombinere faglig grundighet med god fortellerkunst, og at Skeie har bragt eldre norsk historie ut til nye generasjoner lesere. Måten Skeie forteller historien på gir også leserne verdifulle innsikter i hvordan historie blir til. Juryen berømmer særlig Skeies evne til å ta leserne med på sine kildekritiske vurderinger og refleksjoner underveis, og at han gjør leseren bevisst på hvordan historikere resonnerer rundt stoffet som formidles. Les hele juryens begrunnelse her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *