HIFOs Fritt Ord-stipend

HIFOs Fritt Ord-stipend

HIFOs Fritt Ord-stipend er et publiseringsstipend til nyeksaminerte mastergradskandidater i historie, som har vært utdelt siden 2010. Stipendet skal brukes til å bearbeide mastergradsoppgaven til tidsskriftartikkel eller eventuelt for å utgis i bokform.

Retningslinjer for å søke på stipendet

For å kunne søke om HIFOs Fritt Ord-stipend må kandidaten ha levert mastergradsoppgave i historie året før søknaden leveres og være medlem av HIFO. Kandidater som leverte oppgaven i 2023 kan altså søke på 2024-stipendet.

Søknaden skal inneholde:

 • En kort oppsummering (maks 3/4 side) av mastergradsoppgaven og dens hovedfunn.
 • Begrunnelse for å søke på stipendet (maks ¼ side).
 • Plan for publisering, inkludert evt. avtale med forlag.
 • Vitnemål fra masterstudiet.
 • Anbefalinger eller uttalelser. Kandidater rådes spesielt til å legge ved uttalelse fra veileder.

Mastergradsoppgaven må sendes elektronisk som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist er 1. mars 2024. Søknader sendes til post@hifo.no.

Statutter gjeldende for 2010-2024

 1. En gave fra institusjonen Fritt Ord utgjør et årlig stipend på 25 000 kr. Stipendet kan søkes av nyuteksaminerte mastergradskandidater som er medlemmer av HIFO, og må brukes til å bearbeide mastergradsoppgaven til tidsskriftartikkel eller eventuelt for å utgi den i bokform. Stipendet ledsages av et diplom.
 2. Det deles ut ett stipend pr. år.
 3. Foreningens medlemmer kan søke om stipend både på egne og andres vegne. Utlysning av stipendet annonseres overfor alle institusjoner i Norge med mastergradsutdanning i historie, og veiledere oppfordres spesielt til å komme med begrunnede nominasjoner av kandidater.
 4. Den det søkes for, må ha innlevert mastergradsoppgaven i den tidsperioden stipendiet er utlyst for. Kandidater som har avlagt sin eksamen tidligere, kan ikke komme i betraktning.
 5. I prioriteringen mellom kandidatene skal det tas hensyn til kvalitet og originalitet på mastergradsarbeidene, men også til fagområde og de mulighetene den enkelte vil ha for å få publisert resultatene sine på annet vis.
 6. Søknadene behandles av en komité oppnevnt av HIFOs styre.
 7. Det er ikke anledning til å påklage avslag på søknad om stipend.
 8. Ved publisering skal det opplyses i forord, fotnote eller på annen måte at utgivelsen har mottatt støtte fra HIFO. Prismottakeren plikter å gi HIFO melding om publiseringen.
 9. Prismottakeren må publisere innen 5 år etter prisutdelingen for å få utbetalt hele stipendet. Ved tildeling av prisen blir 15 000 NOK utbetalt. De resterende 10 000 NOK blir utbetalt når publiseringen er gjennomført og meldt fra til HIFO.
 10. Tildelingen av HIFOs Fritt Ord-stipend kunngjøres normalt på HIFOs årlige konferanse, Norske historiedager. Styret i HIFO kan beslutte at tildelingen kan foregå ved annen anledning.

Tidligere vinnere

2023: Andreas Eliassen Grini for masteroppgaven Es war ein Edelweiss. Selvforståelse og -konstruksjon i krigsmemoarer fra Wehrmachts 2., 3. og 6. bergjegerdivisjon, levert ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2022.

2022: Solfrid Klakegg Surland for masteroppgaven Ice as an agent of change in a colonisation project: Norwegian ice to Algeria in the 19th century, levert ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, 2021.

2021: Eirik Kvindesland for masteroppgaven Between Abadan and Tehran: Oil, Zionism and Jews in Second World War Iran, levert ved Balliol College, University of Oxford, 2020.

2020: Mathias Hatleskog Tjønn for masteroppgaven The Persistence of Colonialism. A Century of Italo-Libyan Relationships and Their Influence on the Current European Migration Regime in the Mediterranean (1911–2017), levert ved Universitetet i Oslo våren 2019.

2019: Fredrik Hestholm for masteroppgaven Historier om Storåna. En studie av relasjonene mellom Storåna-vassdraget og samfunnet på 1900-tallet, avlagt ved Universitetet i Stavanger våren 2018.

2018: Martin Veier-Olsen for masteroppgaven «… dett land er icke som andre landt Danmarck eller Tysland.» Kulturmøter: dansk øvrighet – nordmenn og norske forhold, ca. 1537-1570., levert ved NTNU våren 2017.

2017: Heidi Cecilie Vekony Olsen for masteroppgaven Utforming og gjennomføring av norsk humanitær hjelp etter opprøret i Ungarn, 1956-57, levert ved Universitetet i Oslo høsten 2016

2016: Henrik Olav Mathiesen for oppgaven Norwegians in America and Perceptions of Belonging c. 1840-1870  levert ved Universitetet i Oslo våren 2015.

2015: Morten Aanestad for oppgaven Andre verdenskrig på museum. En analyse av fire norske museers krigshistoriske utstillinger levert ved Universitetet i Stavanger våren 2014.

2014: Sigrid Helene Agnalt for oppgaven De siste lensekræbbene. Tømmerfløting ved Glennetangen lense i Nedre Glomma 1938-1985 levert ved NTNU våren 2013

2013: Kristine Sævold for oppgaven En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser. Det norske Finansdepartementets narrativ om nasjonalpolitisk avmakt i møte med et globalt fenomen 1970 til 2012 levert ved UiB våren 2012.

2012:Vidar Fagerheim Kalsås for oppgaven Minoritetar på utstilling. Framstillinga av samane og romanifolket sin historie på museumsutstillingar levert ved Universitetet i Bergen våren 2011.

2011:Chalak Kaveh for oppgaven ”Sigøynerplagen”. Kontinuitet og brudd i tysk sigøynerpolitikk 1929-1938 levert ved Universitetet i Oslo høsten 2010.

2010: Stian Johansen Tiller mottok HIFOs Fritt ord-stipend 2010 for oppgaven Defending the UN Agenda. The Peace Effort of the Palastine Conciliation Commission 1949—1951 levert ved Universitetet i Oslo våren 2009.

2009: Helga Bjørke Harnes for masteroppgaven Pioneer workers, invaluable helpmeets, and good mothers. A Study of the Role of the Missionary Wife in the Church Missionary Society in the First Half of the Twentieth Century

2008: Håkon B. Stokland for masteroppgaven Kvinners trivelige og menns tunge arbeid ved Langaard tobakksfabrikk (ca. 1890-1940) – et kulturhistorisk eksperiment innen minneforskning

2007: Mats Ingulstad for masteroppgaven USA og ÅSV: Amerikansk strategisk råvarepolitikk, Marshallplanen og finansieringen av Sunndal Verk.

2006: Torkil Åmland for masteroppgaven Med FN for fred?: Den politiske prosessen rundt Generalforsamlingens resolusjon ”sionisme er rasisme” fra 1975, UiB 2005.

2005: Dag Hundstad for hovedoppgaven ”Sørlandske uthavnssamfunn: fra maritime monokulturer til fritidssamfunn”, UiB 2004.

2004: Lars Peder Haga for hovedoppgaven Oppdagelse og oppdragelse: sovjetiske reisekadere rapporterer fra Tsjekkoslovakia 1945-1949, NTNU 2003.

2003: Torhild Øien for hovedoppgaven Orknøyene og Shetland i norsk og skotsk historieforskning, UiO 2002

2002: Jon Røyne Kyllingstad for hovedoppgaven Kortskaller og langskaller: Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket, UiO 2000.

2001: Thomas Brandt for hovedoppgaven “Da verden hadde fire hjørner”: myter, historie og identitet rundt tusenårsjubileet i Trondheim i 1997, NTNU 1999.