Historiekonkurransen

Historiekonkurransen ”Min familie i historien” er en konkurranse for elever i ungdomsskolen og videregående.

Elevene blir invitert til å gjennomføre en historisk undersøkelse med utgangspunkt i egen familie. HIFO-skole mener det er viktig at elever får anledning til å utforske historien på egne premisser. I denne konkurransen er det nettopp det de skal gjøre. Elevene må selv bestemme tema og problemstilling, de må selv finne kildemateriale, og de må selv skape historieframstillingen.

HIFO-skole mener perspektivrikdom er viktig i historiefaget. ”Min familie i historien” har den ”lille” historien som utgangspunkt. Vi ønsker å løfte fram vanlige menneskers historie. Ved å undersøke vanlige menneskers liv, vil forståelsen av den den ”store” historien kunne styrkes. Å kunne se og forstå sammenhenger mellom ”liten” og ”stor” historie bidrar til flere perspektiver, og kanskje vil flere elever oppleve at historie har relevans for deres egne liv.

Gjennom deltakelse i historiekonkurransen vil elevene også kunne anvende de historiefaglige ferdighetene og nøkkelbegreper de har trent på i undervisningen, som f.eks. kildekritikk, årsaksforklaringer, historisk empati og bevissthet.

image1
Foto: Karsten Korbøl

Å utforske historie er noe alle vil ha glede av, og HIFO-skole oppfordrer derfor historielærere til å ta med hele klassen i arbeidet med historiekonkurransen.

Invitasjon til konkurransen skal foreligge på skolene ved skolestart. Innlevering av konkurransebidragene er i medio mars. Vinner blir kåret i medio mai.

Les mer!