Historielærerseminar

HIFO-skole tilbyr et etterutdanningsseminar for historielærere i ungdomsskolen og videregående skole. Seminaret arrangeres i Oslo hver høst over to dager. På seminaret får lærere anledning til å utveksle og diskutere ulike tilnærminger til historieundervisningen, og historiekonkurransen blir viet en sentral plass. Seminaret inviterer også historikere til å dele sin forskning, nye funn og perspektiver med lærerne.

Antallet deltakere er begrenset til 50 og HIFO-skole dekker reise og opphold (ikke vikarutgifter) til langveisfarende. Invitasjon og påmelding til seminaret blir sendt ut ved skolestart.