HT-prisen

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift (”HT-prisen”)

Styret i HIFO vedtok høsten 2009 å opprette en pris som skal gå til det mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i løpet av kalenderåret. HIFO vil med dette bidra til å synliggjøre Historisk tidsskrift som den fremste norske publiseringskanalen for faghistorikere, samt stimulere norske historikere til å skrive nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede bidrag til tidsskriftet.

Prisvinner 2022

Årets pris er tildelt Eirin Holberg og Knut Dørum for artikkelen, «Norrøn ekspansjon og samisk motmakt i Sør-Salten ca. 600–1350» i Historisk tidsskrift nr. 3/2021.

«Det sentrale forskningsspørsmålet i artikkelen er hvordan skiller vi de norrøne og samiske gruppene i Sør-Salten i tidsrommet 600–1350 fra hverandre? Analysen nyanserer den tidligere forskningen om norrøne og samiske grupper i Nord-Norge i jernalder og middelalder. Forfatterne fremhever at dominans og asymmetri må ha vært like viktig som interaksjon og symbiose i relasjonene mellom de to etniske gruppene.
Artikkelen er nyskapende, den bygger på et bredt tverrfaglig kildemateriale innen historie og arkeologi og, viser at samiske grupper var aktive aktører i konflikter om bruks- og bosetningsområder i Sør-Salten. Til slutt bør også artikkelens litterære kvaliteter berømmes. Det er med på å gjøre et interessant tema til en god leseopplevelse med et stort læringsutbytte.»

Les juryens begrunnelse.

Statutter

Prisens formål:
1. Prisen skal stimulere til utvikling og fornying av forskningsfronten i det norske historiefaget.
2. Prisen skal bidra til å styrke Historisk tidsskrifts posisjon som publiseringskanal for norske faghistorikere.
3. Prisen skal oppmuntre historikerne til å skrive nyskapende, substansielle og gjennomarbeidede fagartikler, anmeldelser og debattinnlegg.
4. Prisen skal bidra til å stimulere utviklingen av norsk akademisk språkbruk.

Utdeling av prisen:
5. Prisen kan deles ut hvert år til forfatteren (eller forfatterne) av et bidrag til Historisk tidsskrift som i særlig grad har fremstått som nyskapende og bidratt til å utvikle historiefaget. Prisen består av heder og et diplom.
6. Prisen følger kalenderåret.

Prisens jury:
7. Prisjuryen på tre personer sammensettes bredt og oppnevnes hvert år av HIFOs styre.
Juryen velger selv sin leder.
8. Juryen avslutter sitt arbeid innen 6 uker før Norske historiedager hvert år, og gir da begrunnet tilbakemelding om valg av prisvinner til HIFOs styre.
9. Prisutdelingen skal normalt finne sted under HIFOs årlige konferanse – Norske historiedager. I samråd med styret kan juryen beslutte at utdelingen skal foregå ved en annen anledning.

Tidligere prisvinnere

2021: Runar Jordåen for artikkelen «Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932» i Historisk tidsskrift nr. 4/2020.

Les juryens begrunnelse.

2020: Terje Finstad for artikkelen «Melk, mastitt og mirakelmedisin – Antibiotikaens inntog i norsk melkeproduksjon» i Historisk tidsskrift nr. 3/2019.

Les juryens begrunnelse.

2019: Håvard Brede Aven og Ola Innset for artikkelen «Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945-1981» i Historisk tidsskrift nr. 2/2018.

Les juryens begrunnelse.

2018: Stig Kvaal og Per Østby for artiklene «En høyt skattet sjokolade. Om innføringen av sjokoladeskatten i 1922, og hva den førte med seg» i Historisk tidsskrift nr. 2/2017.

Les juryens begrunnelse.

2017: Fredrik W. Thue for artiklene «Å bemektige seg fortiden. Jens Arup Seips metodologiske modernisme» og «En modernist krysser sitt spor. Jens Arup Seips nittende århundre» i Historisk tidsskrift nr. 1/2016 og 2/2016.

Les juryens begrunnelse.

2016: Anna M. Peterson for artikkelen “‘Et skjærende misforhold mellom lovens hensikt og dens virkninger’: Single mothers and midviwes respond to the Castberg laws, 1916-1940” i Historisk tidsskrift nr 2/2015.

Les juryens begrunnelse

2015: Klaus Johan Myrvoll for artikkelen “Bruk og misbruk av skaldekvæde hjå norske historikarar” i Historisk tidsskrift nr 3/2014.

Les juryens begrunnelse

2014: Eirinn Larsen og Lars Fredrik Øksendal for artikkelen “De glemte kvinnevalgene” i Historisk tidsskrift nr 4/2013.

Les juryens begrunnelse

2013: Dag Hundstad for artikkelen “Historikeren som regionbygger? – et fagkritisk perspektiv på fire landsdelshistoriske verk” i Historisk Tidsskrift nr 1/2012

Les juryens begrunnelse

2012: Inger Bjørnhaug for bidraget “Erfaringer fra historieforskningens skyggedal” i Historisk tidsskrift nr 3/2011

Les juryens begrunnelse

2011:  Hans Jacob Orning for debattartikkelen “Norsk middelalder i et antropologisk perspektiv. Svar til Knut Helle” i Historisk tidsskrift nr. 2/2010.

Les juryens begrunnelse

2010: Tore Linné Eriksen mottok HT-prisen 2010 for artikkelen ”Folkemord i et komparativt koloniperspektiv: et riss av en fagdebatt”, i Historisk tidsskrift nr 3/2009.

Les juryens begrunnelse