Internasjonalt solidaritetsarbeid

HIFO er engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid gjennom medlemskap i Network of Concerned Historians (NCH) og Network for Education and Academic Rights (NEAR).

Network of Concerned Historians (NCH) fungerer som kontaktledd mellom historikere og menneskerettighetsorganisasjoner, som NEAR.

NCH er engasjert på tre områder:

  • påvirke og mobilisere i tilfeller av forfulgte og sensurerte historikere
  • gi informasjon til medlemmene
  • samle inn og distribuere informasjon til menneskerettighetsorganisasjoner om forfulgte og sensurerte historikere

Se også NCHs nettside.

NEAR – Network for Education and Academic Rights – arbeider for å fremme og sikre akademisk frihet og akademiske rettigheter, så vel som.

NEAR en frivillig og ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme internasjonalt samarbeid mellom organisasjoner og enkeltpersoner som er aktive i spørsmål om akademisk frihet og rett til utdanning. De arbeider for å forsvare menneskerettighetene til ansatte i universitets- og høyskolesektoren, inkludert akademikere, forskere og studenter. NEAR ble opprettet av UNESCO i juni 2001.

Les mer om NEAR her.