Kontrakter

HIFO ser det som en av sine oppgaver å bidra til at kontrakter om historisk oppdragsarbeid får en utforming som både oppdragsgiver og forfatter kan være fornøyd med. Vi har derfor utarbeidet et forslag til kontrakt for historisk oppdragsarbeid som du finner her. I dokumentet ligger også kommentarer til kontraktforslaget.

Ved lokalhistoriske oppdrag anbefaler vi kontakt med Norsk lokalhistorisk institutt. Instituttet har utarbeidet et eget forslag til standardkontrakt, og vil kunne gi både oppdragsgivere og forfattere veiledning på alle trinn i arbeidet med lokalhistoriske prosjekter.

Forfatteren bør også vurdere medlemskap i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Foreningen har utarbeidet eget forslag til standardkontrakt, og vil blant annet kunne bidra med kompetanse ved konflikter.

Vi henviser også til Standardkontrakt fra Kunnskapsdepartementet, som er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet i 2006.

Kontrakter:

Kontraktsforslag HIFO

Standardkontrakt fra Kunnskapsdepartementet