Kulturvernforbundet

HIFO er medlem av Norges kulturvernforbund. Norges kulturvernforbund (tidligere Kulturvernets fellesorganisasjon) er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner som arbeider innenfor områdene historie og kulturminnevern.

Organisasjonen arbeider for å styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv ved å øke kjennskapen og interessen for historie og kulturvern, støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og formidling av kulturminner, samt bedre rammevilkårene for kulturvernet. Norges kulturvernforbund ble dannet i 1994 og har i dag 19 medlemsorganisasjoner med rundt 190 000 medlemmer og 1400 fylkes-/lokallag.

Kulturvern-forbundet-logo-farger

Se også Kulturvernforbundets nettside.