Leder: Historikeren 2/2017

Marthe Hommerstad 03_0912 (003)I disse dager gjøres de siste forberedelsene til årets Norske historiedager i Trondheim. Historiedagene er vår viktigste møteplass, og HIFOs sosiale hjerte. Det er her vi møtes uavhengig av fordypning, arbeidstilhørighet og daglige profesjon. Under Historiedagene er vi alle historikere – uansett om vi jobber som forskere eller undervisere, lærere eller oppdragshistorikere, om vi jobber i arkiver eller på museer, eller innen felt som i dagliglivet kanskje føles litt fjernere fra profesjonen.

Historiedagene er også en arena for nettverksbygging, både for interesser og fag. Jeg vil her rette en spesiell fokus på årets «nyvinning», som også er en retur til Norsk historikerforenings røtter – det første HIFO. Den ble opprettet i 1982 for å skape en ramme rundt historikere som arbeidet utenfor akademia, oppdragshistorikere.

I år vil vi arrangere vårt første miniseminar for vårt nye oppdragshistoriske nettverk under Historiedagene, hvor Ingrid Myrstad og Hallvard Notaker fra styret i HIFO er primus motorer. Vi ønsker å skape et kontaktpunkt for historikere utenfor akademia, som i mange tilfeller fører en ensom historikertilværelse. Nettverket skal være en arena for erfaringsdeling og kompetanseutveksling som forhåpentligvis skal gi frilansere og oppdragshistorikere mer kunnskap til hjelp i hverdagen. Seminaret vil derfor fokusere på oppdragshistorikerens rettigheter og plikter i møte med oppdragsgivere, og vi vil få besøk fra NFFs juridiske rådgiver.

Vi blir med jevne mellomrom kontaktet av historikere som kommer i konflikter eller støter på problemer i sin tilværelse som frilansere og oppdragshistorikere. HIFO har ikke økonomiske ressurser til å innhente juridisk rådgivning i slike saker, men i den sammenheng er gode kontrakter vitalt, og her ser vi et behov for oppdatering.

Rammene rundt oppdrag kan være svært forskjellige, og ikke minst forventninger fra oppdragsgivere kan komme i klinsj med faglighet og forfatters integritet. Rundt om i Norge ligger det en rekke havarerte prosjekter igjen, på en valplass som burde vært unødvendig. Det er bygdebøker hvor lokale ønsker sprenger rammer for prosjektet, og bedrifter eller fagforeninger hvor politiske spørsmål blir for betente. I andre tilfeller er det forfatteren som ikke kommer i mål, og oppdragsgiver kan sitte og vente på et produkt som aldri blir ferdig.

For HIFO er det viktig å være en relevant organisasjon for alle historikere i Norge. Oppdragsnettverket et steg på denne veien.

Jeg gleder meg til å se så mange som mulig av dere i Trondheim i slutten av juni.

Marthe Hommerstad

Leder av HIFO

 

NB: Kom på årsmøtet fredag 23. juni – det er der vedtakene som staker kursen for HIFO tas.