Leder: Historikeren 3/2017

Marthe Hommerstad, leder av HIFO

Sommeren har kommet og gått, semesteret er godt i gang og et stortingsvalg har blitt avholdt. Det har gått noen måneder siden Norske historiedager i Trondheim, men styret i HIFO vil rette en stor takk til miljøet i Trondheim og vårt lokallag som tok utfordringen og ansvaret for arrangementet da henvendelsen kom for to år siden. Arrangørene gjennomførte en særdeles vellykket konferanse, hvor selv været spilte på deres side. Hvis ikke historiemiljøene tar på seg dette ansvaret når HIFO-styret henvender seg til dem vil det heller ikke bli arrangert Historiedager og det ville vært et stort tap for historikere i Norge.

HIFO avholdt også sitt årsmøte under Norske historiedager, og det nye styret er nå i gang med en ny styreperiode. Styret så seg nødt til å be om utvidede fullmakter i spørsmålet om overgang til åpen tilgang/Open Access for Historisk tidsskrift, da utviklingen viste seg å gå raskere enn først antatt. Vi fikk tillit fra forsamlingen, og dette er derfor en sak vi har arbeidet intenst med over sommeren. Det viste seg at hvis vi ønsket at Historisk tidsskrift skulle publiseres med åpen tilgang i løpet av de neste tre årene var vi nødt til å søke om støtte allerede i år, da det ikke var lagt opp til nye søknadsrunder de neste årene.

I samarbeid med redaksjonen i Historisk tidsskrift og Universitetsforlaget har styret derfor valgt å endre på planen som ble skissert i forkant av årsmøtet, og valgt å søke om støtte for åpen publisering allerede fra 2018. Vi avventer nå svar på denne søknaden, og først da vil vi klart se hvilke finansielle rammebetingelser som vil gjelde i den kommende tre-årsperioden. Selv om Kunnskapsdepartementet har gitt sterke signaler om at de ønsker å få på plass en finansieringsordning til ordningen med åpen tilgang er det fortsatt store uklarheter, og hvordan situasjonen vil bli etter 2020 er uvisst. Styret må derfor ta endelig stilling til dette etter at tildelingene er gjort kjent, men for øyeblikket tar vi utgangspunkt i at Historisk tidsskrift fra årsskiftet vil bli åpent tilgjengelig.

Styret vil fremover følge flere politiske prosesser som har betydning for historikere i Norge. Jeg vil her nevne at Utdanningsdirektoratet har begynt arbeidet med fornyelse av Kunnskapsløftet. Dette betyr at det utvikles kjerneelementer til læreplanene i skolen, og historie-faget vil bli påvirket. Karsten Korbøl fra skoleseksjonen i HIFO deltar i dette arbeidet, og allerede nå i september ble det avholdt en minihøring om de første utkastene. Det er imidlertid ikke for sent å komme med innspill da det vil bli invitert til innspill også senere i prosessen som også vi vil formidle informasjon om på våre hjemmesider.

Marthe Hommerstad
Leder av HIFO