Stillingsutlysing: to stipendiater

Ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, er det utlyst to stipendiatstillinger med relevans for historikere. Den ene stillingen er lyst ut i samfunnsfag, tilknyttet forskergruppen Globale perspektiver i utdanning (GLOBE). Blant mulige temaer er historisk empati, historisk bevissthet og globalhistorie. Den andre stillingen er lyst ut i RLE, og tilknyttet den tverrfaglige forskergruppen Danning, verdier og kulturarv. Blant flere mulige temaer er skole- og utdanningshistorie særlig relevant.

Mer informasjon i lenkene over.