Norsk lokalhistorisk institutt

NLI startet sin virksomhet fra nyttår 1956, og feiret i 2016 sitt 60-årsjubileum.

NLIs oppgave er å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge ved å drive forskning, veiledningsvirksomhet, dokumentasjon og formidling. Instituttet skal stimulere til et høyt faglig og pedagogisk nivå innen norsk lokalhistorisk forskning og sørge for faglig og pedagogisk formidling av informasjon til og mellom lokalhistorisk relaterte miljøer på alle nivåer.

HIFO har hatt forslagsrett når Kulturdepartementet oppnevner nytt styre for Norsk lokalhistorisk institutt (NLI). I perioden 2014–2017 har Finn-Einar Eliassen vært representant for HIFO i styret, med Atle Døssland som vara. Eliassen har fungert som nestleder.

Fra begynnelsen og fram til førstkommende årsskifte har instituttet vært en frittstående institusjon. Fra og med 1.1.2017 ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse av NLI til Nasjonalbiblioteket, og NLIs styre er avviklet.

logo

Les mer om NLI her.