Økonomiske støttespillere

Den norske historiske forening mottar økonomisk støtte fra:

Institusjonen Fritt Ord

Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Institutt for historie og religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder

Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, Handelshøyskolen, Høgskolen i Sørøst-Norge

Historisk institutt, Høgskulen i Volda

Institutt for historiske studier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI