Scandinavian Journal of History

Scandinavian Journal of History publiserer artikler og essay om skandinavisk historie og bokanmelderes om temaer innen ny historisk forskning.

HIFO eier sammen med de andre nordiske historikerorganisasjonene, samt Den nordiske historikerkomiteen, Scandinavian Journal of History. Det kommer ut med fire nummer årlig og gis ut av Routledge, Taylor & Francis Group.

Norsk redaktør er Ruth Hemstad ved Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Oslo.

Informasjon om tidsskriftet finner du her: http://www.tandfonline.com/toc/shis20/current