Næs Jernverksmuseum utlyser masterstipend

«Fremst blant like» – masterstipend for studier i Egelands Jernverks historie

Næs Jernverksmuseum utlyser masterstipend på kr 25 000,- for studier i Egelands Jernverks historie. Stipendet kan tildeles studenter som arbeider med masteroppgaver innen historie, kultur- og samfunnsfag. Sjøl om vi ikke står helt på bar bakke når det gjelder kunnskap om Egelands Jernverk, er det fortsatt stort behov for mer forskning.

Formålet med stipendet, som finansieres av Østre Agder Sparebank og Helge Dalen, er derfor å få mer kunnskap, og kvalitetssikre eksisterende kunnskap om Egelands Jernverk og jernverkssamfunnet.

Fremst blant like

Egelands Jernverk fikk privilegier i 1706 og ble kjøpt opp av Næs Jernverk i 1853. Fram til 1884 ble verkene drevet i tospann. På 1800-tallet ble Egelands Jernverk en pioner innen framstilling av smijern, noe som var utgangspunkt for produksjon av stål. Takket være opplæring av eieren på Egeland og «headhunting» av engelske smeder, fikk verket i en periode et teknologisk forsprang blant de norske jernverkene.

Arkivene etter verket 

Bygningene etter jernverket ligger i dag i Gjerstad kommune i det østlige Agder. Arkivene etter jernverket kan studeres på Aust-Agder museum og arkiv i Arendal og Næs Jernverksmuseum i Tvedestrand. Dessuten har Gjerstad historielag bygd opp en samling med relevant lokalhistorisk materiale. Det er planer om at arkivmaterialet på Aust-Agder museum og arkiv og Næs Jernverksmuseum skal digitaliseres i løpet av 2023 og legges ut på digitalarkivet.no.

Hvordan søke stipendet?

Som søker må man sende inn en prosjektskisse. Næs Jernverksmuseum kan gi råd og veiledning, også underveis i arbeidet. Ved avsluttet eksamen vil det bli mulighet til å skrive en artikkel til tidsskriftet Fortuna. Les mer om stipendet og kravene til søkere på vår hjemmeside: https://www.jernverksmuseet.no/nyheter/masterstipend-egeland-jernverk  

Søknadsfrist: 15. april og 15. september 2022.

Kontakt: Frank Meyer, redaktør Fortuna, historiker/forsker ved Næs Jernverksmuseum, 93013691, frank.meyer@jernverksmuseet.no