Styret 2017-2018

Styret velges av årsmøtet og styreleder sammen med arbeidsutvalget står for den daglige driften av organisasjonen.

Leder:Marthe Hommerstad, tlf. 934 41 843, e-post: leder@hifo.no

Nestleder: Ruth Hemstad, tlf. 934 37 312, e-post: ruth.hemstad@nb.no

Kasserer: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446, e-post: kasserer@hifo.no

Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Amund Pedersen, e-post: historikeren@hifo.no

Synne Corell, tlf. 905 18 034, e-post: synne.corell@gmail.com

Karsten Korbøl (skolekontakt), tlf. 953 09 011, e-post: karsten.korbol@fritt-ord.no

Erik Opsahl, tlf. 73 59 61 25, e-post: erik.opsahl@ntnu.no

Knut Kjeldstadli, tlf. 228 58 238, e-post: knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

 

Varamedlemmer

Lena Ingilæ Landsem, e-post: lena.i.landsem@uit.no

Andreas Bagås Lien, e-post: Andreas.Bagas.Lien@bjertnes.vgs.no

Hallvard Notaker, e-post: hallvard.notaker@iakh.uio.no

Per Kristian Sebak, e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no

 

HIFOs sekretær

Nora Birkeland, tlf. 924 95 152, e-post: post@hifo.no