Styret 2022-2023

Styret velges av årsmøtet og styreleder sammen med arbeidsutvalget står for den daglige driften av organisasjonen.

Leder: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446, e-post: leder@hifo.no

Nestleder: Monika Praczyk, e-post: monika.praczyk@uia.no

Kasserer: Magnus Brynildsrud Andersson, tlf. 993 59 333, e-post: kasserer@hifo.no

Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Maria Antonie Sæther, e-post: historikeren@hifo.no

Andreas Bagås Lien (skole-HIFO), e-post: andreas.lien@osloskolen.no

Harald Rinde, tlf. 381 41 707, e-post: harald.rinde@uia.no

Synne Corell, tlf. 905 18 034, e-post: synne.corell@gmail.com

Jakob Maliks, tlf: 735 29 380, e-post: jakob.maliks@ntnu.no

Ulrike Spring, tlf: 416 86 300, e-post: ulrike.spring@iakh.uio.no

Varamedlemmer

Per Kristian Sebak, e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no

Katri Somby, e-post: katri.somby@samediggi.no

Peter Hatlebakk, e-post: Peter.Hatlebakk@uib.no

Geir Ove Halvorsen, e-post: geir.halvorsen@osloskolen.no

HIFOs sekretariat

Organisasjons- og økonomisekretær: Håvard Stensletten Eik, tlf.: 988 72 680, e-post: post@hifo.no. For økonomirelaterte henvendelser: faktura@hifo.no