Styret 2021-2022

Styret velges av årsmøtet og styreleder sammen med arbeidsutvalget står for den daglige driften av organisasjonen.

Leder: Thomas Hagen, tlf. 469 20 446, e-post: leder@hifo.no

Nestleder: Harald Rinde, tlf. 381 41 707, e-post: harald.rinde@uia.no

Kasserer: Magnus Brynildsrud Andersson, tlf. 993 59 333, e-post: kasserer@hifo.no

Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Even Næss Bergseng, e-post: historikeren@hifo.no

Ruth Hemstad, tlf. 934 37 312, e-post: ruth.hemstad@nb.no

Synne Corell, tlf. 905 18 034, e-post: synne.corell@gmail.com

Karsten Korbøl (skolekontakt), tlf. 953 09 011, e-post: karsten.korbol@fritt-ord.no

Eirinn Larsen, tlf. 22 85 72 05, e-post: eirinn.larsen@iakh.uio.no

Varamedlemmer

Andreas Bagås Lien, e-post: andreas.lien@osloskolen.no

Per Kristian Sebak, e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no

Miriam Tveit, e-post: miriam.tveit@nord.no

Monika Praczyk, epost: monika.praczyk@uia.no

HIFOs sekretærer

Organisasjonssekretær: Ragnhild Bie, tlf. 401 64 360, e-post: post@hifo.no

Økonomisekretær: Peder Aasland, e-post: faktura@hifo.no