Styret 2023-2024

Styret velges av årsmøtet og styreleder sammen med arbeidsutvalget står for den daglige driften av organisasjonen.

Leder: Peter Hatlebakk, e-post: Peter.Hatlebakk@uib.no

Nestleder: Monika Praczyk, e-post: monika.praczyk@uia.no

Kasserer: Per Kristian Sebak, e-post: per.sebak@sjofartsmuseum.no

Magnus Brynildsrud Andersson, tlf. 993 59 333, e-post: mand@norceresearch.no

Redaktør i medlemsbladet Historikeren: Maria Antonie Sæther, e-post: historikeren@hifo.no

Andreas Bagås Lien (Skole-HIFO), e-post: andreas.lien@osloskolen.no

Merethe Roos, e-post: merethe.roos@usn.no

Jakob Maliks, tlf: 735 29 380, e-post: jakob.maliks@ntnu.no

Ulrike Spring, tlf: 416 86 300, e-post: ulrike.spring@iakh.uio.no

Varamedlemmer

Vetle Lars Wisløff Sandring, e-post: vetle.l.sandring@uit.no 

Katri Somby, e-post: katri.somby@samediggi.no

Harald Endre Tafjord, e-post: harald.endre.tafjord@hivolda.no

Geir Ove Halvorsen (Skole-HIFO), e-post: geir.halvorsen@osloskolen.no

HIFOs sekretariat

Organisasjons- og økonomisekretær: Håvard Stensletten Eik, tlf.: 988 72 680, e-post: post@hifo.no. For økonomirelaterte henvendelser: faktura@hifo.no