Tidligere publikasjoner

Utgitt av Den norske historiske forening

Den norske historiske forening. Norsk historisk videnskap i femti år, 1869–1919. Kristiania: Grøndahl og søn, 1920.

Den norske historiske forening. Hundre års historisk forskning: utvalgte artikler fra Historisk Tidsskrift. Oslo: Universitetsforlaget, 1970.

Reiersen, Elsa, og Dagfinn Slettan, red. Mentalitetshistorie: muligheter og problemer. Trondheim: Tapir, 1986.

Hartviksen, Bente, Kari Hoel, Eli Moen og Knut Sprauten, red. Formidling av historie: historikeren – på scenen eller i kulissene? Trondheim: Tapir, 1987.

Byrkjeland, Martin, og Aage Engesæter, red. Kvar i sin dal…? Komparasjon som metode i lokalhistoriske studier. Trondheim: Tapir, 1989.

Den norske historiske forening. Nytt lys på okkupasjonshistorien. Oslo: Den norske historiske forening, 1991.

Marthinsen, Liv, og Harald Winge, red. Syntese i historieskrivningen. Oslo: Den norske historiske forening, 1992.

Tønnesson, Kåre, red. Rapport 1: Norden og Baltikum. Det 22. nordiske historikermøte, Oslo 13.–18. august 1994. Oslo: IKS, Avdeling for historie, Universitetet i Oslo, og Den norske historiske forening, 1994.

Tønnesson, Kåre, red. Rapport 2: Normer og sosial kontroll i Norden ca. 1550–1850; domstolene i samspill med lokalsamfunnet. Oslo: IKS, Avdeling for historie, Universitetet i Oslo, og Den norske historiske forening, 1994.

Tønnesson, Kåre, red. Rapport 3: Fra kvinnehistorie til kjønnshistorie? Oslo: IKS, Avdeling for historie, Universitetet i Oslo, og Den norske historiske forening, 1994.

Dahl, Ottar og Øystein Sørensen, red. Nazisme og nynazisme: gammel og ny fascisme og nazisme i Norden og Europa. Det 22. nordiske historikermøte, Oslo 13.–18. august 1994. Oslo: Historisk institutt, Universitetet i Oslo, og Den norske historiske forening (HIFO), 1995.

Kjeldstadli, Knut, Jan Eivind Myhre, og Tore Pryser, red. Valg og vitenskap: festskrift til Sivert Langholm. HIFOs skriftserie 1. Oslo: Den norske historiske forening (HIFO), 1997.

Eliassen Finn-Einar. Norsk småbyføydalisme: grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca. 16501800. HIFOs skriftserie 2. Oslo: Den norske historiske forening (HIFO), 1999.

Holtsmark, Svein G. Avmaktens diplomati: DDR i Norge, 19491973. HIFOs skriftserie 3. Oslo: Den norske historiske forening (HIFO), 1999.

Johansen, Hanne Marie. Separasjon og skilsmisse i Norge 15361909: en familie- og rettshistorisk studie. HIFOs skriftserie 4. Oslo: Den norske historiske forening (HIFO), 2001.

Bandlien, Bjørn. Å finne den rette: kjærlighet, individ og samfunn i norrøn middelalder. HIFOs skriftserie 5. Oslo: Den norske historiske forening (HIFO), 2001.

Karlsen, Marianne Berg. «I Venskabs Paradiis»: en studie i maskulinitet og vennskap mellom menn. HIFOs skriftserie 6. Oslo: Den norske historiske forening (HIFO), 2001.

Agøy, Nils Ivar. For konge og fedreland? Offiserer, politikk, unionsstrid og nasjonalisme 18901905. HIFOs skriftserie 7. Oslo: Den norske historiske forening (HIFO), 2001.

Evjen, Bjørg. Kull, karer og kvinnfolk: Longyearbyen 19161975; fra arktisk arbeidsplass til etablert industrisamfunn? HIFOs skriftserie 8. Oslo: Unipax, 2006.
HIFOs skriftserie publiserte i perioden 1997–2006 åtte bøker. Skriftserien er nå nedlagt. Bøkene som ikke er tilgjengelig digitalt kan blant annet kjøpes fra haugenbok.no