En særskilt pott til digitale formidlingstiltak

HIFO ønsker å stimulere til nytenkning og formidlingsglede i disse tider. Vi har satt av en pott på 15 000 kroner øremerket særskilte digitale formidlingstiltak som kommer HIFOs medlemmer til gode. Det er lokallagene som kan søke. Inntil tre lokallag kan få tildelt inntil 5000 kroner etter søknad og fortløpende behandling. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltaket og budsjett. Her gjelder det å være raskt ute. Vi oppfordrer medlemmer med gode ideer til å ta kontakt med sitt lokallag! Søknaden sendes til post@hifo.no.

Lykke til!