Nordiska historikermötet 2021 flyttat till 2022

På grund av osäkerheten kring coronaviruset (covid-19) har det trettionde Nordiska Historikermötet 9–12/8 2021 i Göteborg senarelagts till 8–11/8 2022. Vidare information kommer inom kort att publiceras på mötets webbplats https://www.nordiskahistorikermotet2021.se. Vid ev. frågor kontakta roddy.nilsson@gu.se.

Due to the uncertainty surrounding the Coronavirus (Covid-19), the 30th Congress of Nordic Historians has been rescheduled to 8–11 August 2022. Further information will be available shortly on the Congress website at https://www.nordiskahistorikermotet2021.se/english. Questions can be directed to roddy.nilsson@gu.se.