Arbeid med ny arkivlov

I oktober sendte Kulturdepartementet forslag til ny arkivlov på høring. Denne skal erstatte gjeldende arkivlov fra 1992. Departementets høringsnotat med lovutkast bygger på NOU 2019:9 Frå kalveskinn til datasjø. Denne utredningen var på høring i 2019, og HIFO var blant de rundt 180 instansene som leverte høringssvar.

HIFO-styret vil også i denne runden sørge for å utarbeide et høringsinnspill til det justerte forslaget til ny arkivlov. Frist for innsending er 14. januar 2022. Styret har nedsatt en egen arbeidsgruppe som vil utarbeide et høringssvar. Gjennom Kulturvernforbundet samarbeider HIFO med blant annet Arkivforbundet og Landslaget for lokalhistorie om å dele hverandres innspill før innsending, slik at det er mulig å samkjøre og vise til hverandres forslag, der vi har felles interesser og sammenfallende synspunkter.

Har du innspill? Send en epost til styreleder Thomas V.H. Hagen på epost th@arkivet.no innen onsdag 22. desember.

Les mer om høringen på Regjeringa.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring–forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/

Les HIFOs tidligere høringssvar 2. desember 2019 på NOU-en her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—nou-20199-fra-kalveskinn-til-datasjo—ny-lov-om-samfunnsdokumentasjon-og-arkiver/id2662081/?uid=b5c72e41-52e6-4b0e-9bf5-743f7ea6cc51