Fra HTs arkiver – HIFO150

Ellen Schrumpf
Foto: USN

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger. I mai har HIFO Nordvestlandet valgt sin favoritt:

Vi velger oss Ellen Schrumpfs artikkel «Om helter og skurker og nasjonal identitet – Norske barns minner og fortellinger fra 2. verdenskrig», fra Historisk tidsskrift bind 4 i 2016.

Ellen Schrumpfs artikkel tar for seg en unik kilde til historien om samfunnet Norge under Andre verdenskrig, en samling med skolestiler som stammer fra en stilkonkurranse for skolebarn, utlyst i 1946. Norske syvendeklassinger fikk i oppgave å skrive om enten «Et minne fra krigen» eller om «Da freden kom». Fra hver klasse ble to skolestiler valgt ut og sendt til en nasjonal stilkonkurranse. Til sammen kom det inn 189 skolestiler. Disse gir oss et innblikk i barns egne opplevelser av krigen som akkurat var slutt. Artikkelen bruker disse unike kildene til å drøfte hvordan barn mintes og fortalte om krigen, om deres erfaringer og opplevelser av noe som man ellers er vant til å få skildret gjennom voksnes øyne.

Schrumpfs artikkel dekker felt som ikke er så mye fremme i norsk historieforskning, men som likevel er sentrale for å skape forståelse for hvordan samfunnet har vært i fortiden: Barndomshistorie og bruk av kollektivt minne. Det er en artikkel som er faglig sterk, samtidig som den er godt skrevet og lett tilgjengelig. Artikkelen er dessuten velegnet for bruk i undervisning om didaktikk og historiebruk.

Vi ønsket dessuten å trekke frem en kvinnelig historiker, ikke minst fordi det hittil i denne serien kun har blitt trukket frem mannlige artikkelforfattere. Men Ellen Schrumpf er på ingen måte kvotert inn, hun er en av de som virkelig har bidratt til historiefagets utvikling i Norge de siste fire tiårene, og er en av landets fremste barndomshistorikere.

Ellen Schrumpf er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bø, og professor II ved Norsk senter for barndomsforskning.

Historisk tidsskrifts årganger fra 1871 til 2000 er nå fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider, og fra 2018 på Idunn.

Se også 100 års historisk forskning, med utvalgte HT-artikler (1969).

Utvalget av månedens historiske HT-artikkel skjer i regi av lokallagene og styret.