Sakspapirer årsmøte 2018

HIFOs årsmøte 2018 blir avholdt under Norske historiedager i Kristiansand 1.-3. juni 2018.

Tid: Fredag 1. juni, kl. 17.15–18.15
Sted: UiA, Campus Kristiansand, Gimlemoen (Auditorium B1 006)

Saksliste årsmøte HIFO 2018

Sak 2. Årsmelding HIFO 2017-2018
Sak 3. Arbeidsplan for styret 2018-2019
Sak 4 og 5. Regnskap 2017 og budsjett 2018-2019

Sak 7. HIFO valgkomite innstilling 2018

Sak 7. Styrets forslag til valgkomité 2018-2019

Revisorrapport 2017