Annonsering

Annonsepriser

2.500 kr. pr. bakside (farger)

1.500 kr. pr. halvside (farger)

1.500 kr. pr. helside (svart/hvitt)

750 kr. pr. halvside (svart/hvitt)

1500 kr. for nettannonse hos HIFO (det vil si utsending av annonsen på e-post-listen vår og oppslag på nettsiden www.hifo.no). NB. Gjelder kun utlysninger. Bokannonser og lignende annonseres ikke på nett hos oss.

Kontakt HIFO-sekretæren for ytterligere informasjon: post@hifo.no

Teknisk annonseinformasjon

Sidestørrelsen på Historikeren er A5, altså 210x148mm (HxB). En halvsidesannonse blir da 105x148mm. Om annonsen skal være utfallende eller ikke er valgfritt. Skal annonsen være utfallende må det legges til min. 3mm på alle 4 sider. Skal annonsen ikke være utfallende er det greit om det trekkes fra min. 3-5mm på hver side. Annonser inne i bladet må fortrinnsvis være i svart-hvitt/grayscale (evt. bare svart farge i cmyk), da disse ikke trykkes i farger.

Annonser på baksiden trykkes i farger og får str. 174x148mm (HxB), ellers gjelder det samme med henhold til utfallende som nevnt for de andre.