Historikeren

Historikeren er medlemsbladet til Den norske historiske forening. Formålet med bladet er å informere og holde HIFOs medlemmer oppdatert på foreningssaker, kurs, og konferanser. Bladet inneholder samtidig artikler, debatter, bokmeldinger og annet nyhetsstoff relatert til utviklingen i det norske historiefaget. Historikeren het HIFO-nytt fram til 2010, og har kommet med fire utgaver i året siden 1996.

Redaksjonen er fordelt utover landet, deriblant Oslo, Sør-Fron, Vestfold, Trondheim og Lund i Sverige. Redaktør er Eli Morken Farstad.

Historikeren 4/2015
Historikeren 4/2015

Ikke-medlemmer kan tegne abonnement for 350 kr. året ved å henvende seg til HIFOs sekretariat: post@hifo.no

Det er mulig å søke i arkivene til HIFO-nytt via Registreringssentralen for historiske data (1993-2007).

Historikeren kan leses i pdf her.