Årsmøte 2024

HIFOs årsmøte vert halde laurdag 29. juni under Norske historiedagar i Bodø. Det vil vere mogleg å delta digitalt på årsmøtet for dei medlemane som ikkje skal til Bodø i år. Dersom du ynskjer å delta digitalt, er det bindande påmelding til post@hifo.no innan onsdag 26. juni. Informasjon om det praktiske rundt digital deltaking vert sendt ut til dei påmeldte etter påmeldingsfrist. Årsmøtet blir berre strøyma dersom nokon har meldt seg på digitalt.

Tid: Laurdag 29. juni, kl. 16.30–18.00

Stad: Folkets hus, Bodø og digitalt Zoom

Meir informasjon om digital deltaking vert sendt ut til dei påmeldte.

Innkalling til årsmøte i HIFO

Sak 2 Årsmelding fra styret 2023-2024

Sak 4a Regnskap og balanse 2023

Sak 4b Revisorrapport

Sak 5 Budsjett 2025

Sak 6 Arbeidsplan for styreåret 2024-2025

Sak 7 Skolepolitisk plattform

Sak 8 Historiedagene 2025

Sak 9 Strategi for tidsskriftene

Sak 10 Valgkomitéens innstilling til HIFO styre 2024-2025