Årsmøte

Årsmøtet er HIFOs øverste organ. Årsmøtet avholdes i sammenheng med Norske historiedager hvert år, som regel i juni.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes hvis styret eller minst 20 % av medlemmene krever det.

Årsmøte 2020

Tidligere årsmøter