Leder: Historikeren 4/2016

Marthe Hommerstad 03_0912 (003)
Marthe Hommerstad, leder av HIFO

Det nærmer seg slutten av 2016, og en oppsummering av året som har gått for HIFO er nærliggende. Det har vært et aktivt år, og mye jeg kunne nevnt. Men, i et post-valg modus (og vi vet alle hvilket valg) føler jeg det er andre ting vi historikere skal fokusere på.

Mange føler de politiske hendelsene det siste året, og da spesielt Brexit og enda mere presidentvalget i USA, som urovekkende. Disse hendelsene har utspilt seg i land vi sammenligner oss med, dette er land vi føler at vi kjenner. Vi ser at sosiale forskjeller, økonomiske problemer og en økende polarisert befolkning skaper større gnisninger og gir grobunn for populisme og hat. Samtidig foregår det en forferdelig krig i Syria på femte året hvor menneskelig grusomhet og stormaktenes interesser gjør situasjonen uhyggelig.

Derfor, i en tid hvor dommedagsprofetier om utbruddet av den tredje verdenskrig blir fortalt våre barn, er det viktig at historikerne bruker rollen som formidler av kunnskap om tidligere tiders begivenheter. Even Lange benyttet denne rollen i et radiointervju på NRK. Det er grunn til å sammenligne våre dager med vanskelige tider i mellomkrigsårene, sa han, vi har levd i en «lykke-tid» de siste 30++ årene, og vi føler at det vi nå opplever etter finanskrisen i 2008 er tilbakeslag. Men det er ikke det samme som at resultatet vil bli det samme som i mellomkrigstiden. Å benytte historien som «beviser» på dommedagsprofetier er uriktig, og det er her det er viktig at historikeren kjenner sin rolle. Vi, som utdannede historikere, påpekte Lange, vet at det ikke er en lovmessighet at historien gjentar seg selv.

Imidlertid, vi ser at historikerens uavhengige rolle utfordres i mange land. Blant annet gjør Polens myndigheter alt de kan for å benekte at polakker deltok i jødeutryddelsen under andre verdenskrig, og HIFOs representant ble selv angrepet i Moskva ved en seremoni arrangert av den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Angriperne, fra en nasjonalistisk ungdomsorganisasjon, protesterte mot «alternativ historie» som utfordret den offentlige sannheten.

Det er ubehagelig når nasjonal selvforståelse blir utfordret av ny kunnskap, og historiske fortellinger blir kritisert. Dette gjelder også Norge, og vi må selv tørre å reflektere over vår egen rolle og våre landsmenns fortolkninger. Nye generasjoner med historikere skal utfordre og provosere – på den måten får vi ny kunnskap som gir nye perspektiver på etablerte historiske teorier.

Jeg vil derfor ønske alle HIFOs medlemmer en god jul og et godt nytt år – et år hvor vi skal arbeide for at vår kunnskap kan få folk til å reflektere over vår tid, og den forgangne.

Marthe Hommestad
Desember 2016

Intervjuet med Even Lange og Hilde Sandvik var i Ytring på NRK Radio, 13.11.16.