Framtidens historie

Vi kan ikke la samtidens nytteforståelse være eneste premiss for historieundervisningen. Kronikk av Eirinn Larsen, Ruth Hemstad og Marthe Hommerstad, publisert i Klassekampen 26.09.2018.

Herrenes historie, igjen?

Historiefaget er fortsatt et fag for menn, av menn og om menn. 29 kvinnelige historikere har signert oppropet i Historikeren om bedre kjønnsbalanse i historiefaget. Les oppropet her!

Leder: Historikeren 1/2017

En del av forskerens samfunnsoppdrag er å dele av sin kunnskap – men er det en del av oppdraget at kunnskapen brukes uten anerkjennelse til den som har forsket frem kunnskapen?

Leder: Historikeren 1/2017

Hva gjør vi når historikeren blir borte? Historikere kan brukes til så mangt, og vi deler vår kunnskap med glede. … More

Leder: Historikeren 4/2016

I 2017 bør vi arbeide for at vår kunnskap kan få folk til å reflektere over vår tid, og den forgangne.