Skriv i Historikeren

Historikeren oppfordrer alle medlemmer til å levere artikler, debattinnlegg, eller forslag til saker. Dette leveres fortrinnsvis som vedlegg til redaksjonens e-post: historikeren@hifo.no
Det er fint om de som ønsker å bidra med stoff gir et varsel om dette så tidlig som mulig til redaksjonen.

Manusfrister i 2023:

Nr. 1. 2023: 23. januar

Nr. 2. 2023: 3. april

Nr. 3. 2023: 28. august

Nr. 4. 2023: 30. oktober 

Historikerens skriveveiledning for bidragsytere

Oppdatert 16. oktober 2014

Historikeren ønsker blant annet å dekke hendelser og arrangementer som lokallag og andre har stelt i stand. Hendelsene regnes for å ha en nyhetsinteresse, de skal vekke interesse hos leserne, og bør derfor dekkes med journalistiske virkemidler.

Struktur og form

Overskrift
Kort og interessant

Ingress
Poengtert inngang til artikkelen, to-tre linjer, eller maks 30–40 ord

Byline
Artikkelforfatterens navn og tittel/sted

Brødtekst
Resten av teksten – delt opp av mellomtitler

Stoff og stil

Vinkle oppslaget mot noe interessant, tankevekkende eller nytt. Hva var det viktigste som skjedde? Få fram et eller to poeng allerede i overskrift og ingress. Vær poengtert: la det viktigste komme først, og ikke la det forsvinne blant detaljer. Mer «sideordnede» fakta kan plasseres mot slutten av brødteksten. Rapporter fra arrangementer bør i første rekke formidle interessante poenger, refleksjoner, og argumenter heller enn en større utgreiing av foredragets eller sesjonens innhold: oppsummer konklusjoner, perspektiver, og kontroversielle eller innovative synspunkt, samt resepsjonen/vellykketheten av arrangementet.

Bilder bør underbygge poengene i artikkelen. Hvis et poeng er at mange deltok på et arrangement, vis dét. Hvis det er et poeng at en foredragsholder la fram et interessant funn, vis dét. Det kan være mer spennende med et «historisk bilde» (kilde) enn et uskarpt bilde av mennesker som sitter og hører på et annet menneske. For øvrig gjelder det å komme tett innpå ansikter. Vær varsom for autofokus – kameraet vet ikke alltid hva som er viktig. Hold fokus på personer, ikke bakgrunn eller forgrunn. De fleste kameraer stiller fokus når du holder knappen halvveis nede. Prøv å ta bilder vekk fra sterke lyskilder: lys i bakgrunnen gjør at bildet fort blir overeksponert.

Sitér flittig, la mest mulig fakta komme i form av uttalelser fra deltakere heller enn fra deg selv. Flett inn observasjoner og poenger, gjerne om situasjon og stemning. Jeg-form hører eventuelt inn under essayistiske bidrag.

Dersom det ikke føles nødvendig, bør historisk presens unngås.

Sitat markeres med innrykk og sitatstrek.

Sjevroner, «…», brukes som anførselstegn, ikke inverterte komma, “…”.

All tekst bør være markert som «normal», og 12pkt, 1,5 linjeavstand, Times New Roman.

De fleste artikler bør ikke overskride 3 normalsider, uten bilder.

Fotnoter benyttes vanligvis ikke i Historikeren. Relevant informasjon bør skrives inn i brødteksten.

Med vennlig hilsen redaksjonen