Einar Niemi og Fredrik Thue tildelt HIFOs priser under Norske historiedager 2017

Einar Niemi, professor ved UiT, og Fredrik W. Thue, professor ved HiOA, ble tildelt henholdsvis HIFOs Sverre Steen pris for fremragende formidling av historie og HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift i 2016. Prisene ble utdelt under Norske historiedager i Trondheim, 24. juni 2017.

thue-og-niemi.jpg
Fredrik Thue(t.v.) og Einar Niemi under Norske historidager, 24. juni 2017 Foto: Nora Rodin

Sverre Steen-juryen trekker frem at Niemi har vært med på å fornye og forme historiefaget, og har løftet frem nye områder og grupper knyttet til det flerkulturelle og grensekryssende på Nordkalotten gjennom en lang karriere. Juryen fremhever også at han har formidlet den nordlige erfaringen og plassert det nordlige inn i en større kontekst, både som fagformidler og debattant i det offentlige ordskiftet. Les hele begrunnelsen her.

Einar Niemi uttaler at han er beæret og at han mottar Sverre Steen-prisen med stor ydmykhet. Niemi takket i sin takketale historikermiljøets fellesskap og evne til å ta tøffe debatter. Niemi rettet også søkelys mot historiefaget og historieformidlingens viktige samfunnsposisjon, og betydningen av fri forskning, også når temaene er betente og politiske. «Formidlingen er noen steder nærmest en eksistensiell kamp om historien, der historikere ikke alltid unngår å bli skjebne for det som gjerne blir kalt «omstendighetenes nødvendighet»», uttalte Niemi i sin takketale.

Thue ble tildelt HT-prisen for to artikler i 2016-årgangen, «Å bemektige seg fortiden. Jens Arup Seips metodologiske modernisme» og «En modernist krysser sitt spor. Jens Arup Seips nittende århundre», publisert i Historisk tidsskrift nr. 1 og 2. Thue publiserte to artikler om historikeren Jens Arup Seip, hvor formålet er å si noe om historieforskningen som vitenskap – og forstå kildekritikken som metode. Juryen fremhever at Thue gir en innsiktsgivende nytolkning av Seips metodesyn, med både sammenheng og utvikling fra middelalder til nyere historie. Les hele begrunnelsen her.

Thue uttaler at han er takknemlig og glad for å ha vunnet prisen og for at historiefaget fortsatt setter pris den type forskningsbidrag som disse artiklene representerer. Thue forteller at han i disse artiklene har forsøkt å presentere en ny tolkning av et forfatterskap som utgjør en viktig del av det norske historiefagets tradisjon, og ikke først og fremst å utvikle ny kunnskap på et avgrenset område. «At de to artiklene blir lest med interesse av historikere som arbeider på helt ulike spesialfelt, er veldig inspirerende, og viser betydningen av å opprettholde en nasjonal fagoffentlighet ved siden av og på tvers av de mange internasjonaliserte spesialistfellesskapene i faget», avslutter Thue.

HIFOs Fritt Ord-stipend for 2017 ble tildelt Heidi Cecilie Vekony Olsen for masteroppgaven «Utforming og gjennomføring av norsk humanitær hjelp etter opprøret i Ungarn, 1956-57», levert ved Universitetet i Oslo høsten 2016. Olsen har planer om å publisere stoff fra oppgaven i det internasjonale tidsskriftet Humanity. Juryen fremhever at Olsens masteroppgave ikke bare bringer frem ny kunnskap, den gir også bakgrunn for refleksjon omkring flyktningsituasjonen i dagens Europa. Oppgaven utmerker seg ved grundig kildearbeid og kritisk drøfting av egne funn. En vitenskapelig artikkel basert på oppgaven bør derfor ha gode muligheter til å bli antatt i et tverrfaglig tidsskrift som Humanity. Les hele begrunnelsen her.

Olsen var ikke tilstede ved utdelingen av prisen i Trondheim.