Redaksjon

Hovedredaktør: Narve Fulsås narve.fulsas@uit.no

Redaktører: Richard A. Holt, Kari Aga Myklebost, Harald Dag Jølle

Redaksjonssekretær: Maria Purtoft ht@uit.no 

Redaksjonsråd

Ruth Hemstad, HIFO-styret

Dag Hundstad, Nasjonalbiblioteket

Eva Jakobsson, Universitetet i Stavanger

Gunnar W. Knutsen, Universitetet i Bergen

Einar Lie, Universitetet i Oslo

Ulrike Spring, Universitetet i Oslo

Kristian Steinnes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jo Rune Ugulen, Riksarkivet

Postadresse:

Historisk tidsskrift
Institutt for historie og religionsvitenskap
UiT Norges Arktiske Universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø