Redaksjon

Hovedredaktør:

Frode Ulvund, professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
E-post: Frode.Ulvund@uib.no.

Redaksjon:

Sissel Rosland, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
Dunja Blažević, postdoktor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
Jo Rune Ugulen Kristiansen, Arkivverket

Redaksjonssekretær:

Thomas Ewen Daltveit Slettebø, universitetslektor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen

E-post: ht@uib.no.

Redaksjonsråd

Kristin Asdal, professor, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Rasmus Glenthøj, lektor, ph.d., Institut for Historie, The University of Southern Denmark
Ruth Hemstad, nestleder, Den norske historiske forening (HIFO)
Jan Thomas Kobberrød, professor, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
Jakob Maliks, professor, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Leidulf Melve, professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
Kari Aga Myklebost, professor, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø
Christine Myrvang, forsker 1, Institutt for kommunikasjon og kultur, BI Handelshøyskolen
Ulrike Spring, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Postadresse:

HT-redaksjonen
AHKR UiB
Pb 7805
5020 Bergen