Tidligere redaktører

Redaktørstillingen i Historisk tidsskrift ble skilt ut fra formannsvervet i Den norske historiske forening fra 1955. Fra da av var redaktørene:

1955–1965 Dagfinn Mannsåker (1916–1994).

1966–1970 Per Fuglum (1924–2008) og Dagfinn Mannsåker.

1971 Per Fuglum og Francis Sejersted (1936¬–2016).

1972–1975 Sivert Langholm (f. 1927) og Francis Sejersted.

1976–1980 Leiv Mjeldheim (1929-2011), Ståle Dyrvik (f. 1943) og Edgar Hovland (f. 1938).

1981–1984 Alf Kaartvedt (1921-2013) og Sverre Bagge (f. 1942).

1985–1991 Ole Kristian Grimnes (f. 1937), Håkon Hovstad (1933-2015) og Sølvi Sogner (1932-2017).

1992–1997 Steinar Imsen (f. 1944), Per Fuglum, Kari Melby (f. 1949) og Gudmund Stang (1933–2002).

1997–2001 Hovedredaktør Einar Niemi (f. 1943), redaktører Randi Rønning Balsvik (f. 1939) og Lars Ivar Hansen (f. 1947).

2002–2004 Hovedredaktør Odd-Bjørn Fure (f. 1942), redaktører Anders Bjørkelo (f. 1947) og Astrid Forland (f. 1956).

2004 Hovedredaktør Odd-Bjørn Fure, redaktører Anders Bjørkelo, Astrid Forland og Geir Atle Ersland (f. 1957).

2005–2009 Hovedredaktør Øystein Rian (f. 1945), redaktører Jorunn Bjørgum (f. 1942) og Erik Opsahl (f. 1960).

2010–2014 Hovedredaktør Ida Bull (f. 1948), redaktører Kristian Steinnes (f. 1963) og Randi Wærdahl (f. 1963).

2015–(2018) Hovedredaktør Narve Fulsås (født 1953), redaktører Kari Aga Myklebost (født 1973) og Richard Holt (født 1948) og Harald Dag Jølle (født 1971).