Fra HTs arkiver – HIFO150

Michael Birkeland. Foto: Ludwik Szacinski/Oslo Museum.

I jubileumsåret vil historikere fra hele landet hver måned presentere artikler fra Historisk tidsskrifts tidligere årganger.  I januar starter stafettpinnen hos HIFO-styret, og første kvinne ut er HIFOs leder Marthe Hommerstad:

Jeg velger meg Michael Birkelands bidrag «V.C. Sibberns dagbog paa Eidsvold» fra HTs første årgang 1871 fordi dette er et bidrag som er like aktuelt i dag som i 1871.

Dagbøkene som ble skrevet under Riksforsamlingen er viktige kilder til vår forståelse av begivenhetene i 1814. Det er der vi kommer under huden på forsamlingen, og får innblikk i både debattenes gang og representantenes meninger som ikke kommer frem i forhandlingsprotokollen. Valentin Sibbern var også aktiv politiker i tiden etter 1814 og en viktig moderat stemme. Så lenge historikere i Norge vil befatte seg med begivenhetene i 1814 vil Sibberns dagbok være en viktig kilde.

Michael Birkeland var også Den norske historiske forenings første leder, og Historisk tidsskrift første redaktør. Les mer om Birkeland på Store norske leksikon.

 

Historisk tidsskrifts årganger fra 1871 til 2000 er nå fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets sider, og fra 2018 på Idunn.

Se også 100 års historisk forskning, med utvalgte HT-artikler (1969).

Utvalget av månedens historiske HT-artikkel skjer i regi av lokallagene og styret.