Påmelding Norske historiedager 2019

Norske historiedager 2019 arrangeres i Tønsberg fra 14. til 15. juni. Det overordnede temaet for konferansen er: 150 år med historisk forskning i Norge – aktualisert ved Den norske historiske forenings 150-årsjubileum.

Merk at årets konferanse er en 2-dagers konferanse fra fredag til lørdag.

Påmeldingsfrist: 5. april.

Påmelding finner du her: https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/norske-historiedager-2019-article218059-7373.html. Det tilbys en totalpakke som dekker konferanseavgift, overnatting og festmiddag, men det er også mulig å bestille deltagelse på deler av konferansen.

På nettsidene kan du også lese mer konferansen og foreløpig program.

Vel møtt til Tønsberg!