Hva er HIFO?

Den norske historiske forening (HIFO) ble stiftet i 1869.

HIFO er en organisasjon for historikere i Norge, og representerer det samlede nasjonale fagmiljø for historikere.

Foreningen arbeider for å fremme historieforskning og for å styrke historiefaget, både i skoleverket, i høyere utdanning og i offentligheten.

Blant HIFOs medlemmer er historikere tilknyttet:

  • Skoleverket
  • Universiteter
  • Høyskoler
  • Offentlige og private forskningsinstitusjoner
  • Arkiver
  • Museer
  • Biblioteker
  • Forvaltningen
  • Samt oppdragsforskere.

HIFO utgir Historisk tidsskrift og medlemsbladet Historikeren.

Foreningen arrangerer Norske historiedager årlig, og deler ut flere priser og stipender.

HIFO er organisert i ti lokallag, har en egen skoleseksjon, og har et særlig fokus på oppdragshistorikere.

HIFO representerer norske historikere i Den internasjonale historikerorganisasjonen – Comité international des sciences historiques (CISH/ICHS) og Den nordiske historikerkomitee (Nordic History Studies NHS).

Er du norsk historiker?