Norske historiedager

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av pågående historisk forskning.

På Norske historiedager møtes historikere på tvers av sine fagfelt og interesser, og det er en viktig faglig og sosial arena for historikerlauget. For den lokale arrangøren er det også en kjærkommen mulighet til å ønske velkommen fagfeller fra hele landet til sitt hjemsted.

Følg Historiedagene på facebook!

Norske historiedager 2024

Norske historiedager 2024 arrangeres i Bodø fra 27. til 29. juni med begrepet «dikotomisering» som hovedtema. Vi ser frem til interessante sesjoner og presentasjoner.

Nettsiden til Norske hisoriedager 2024 finner du her.

Les mer om tema og sesjonslokking her.

Les mer om tidligere historiedager og HIFO-seminarer her.