Norske historiedager

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av pågående historisk forskning.

På Norske historiedager møtes historikere på tvers av sine fagfelt og interesser, og det er en viktig faglig og sosial arena for historikerlauget. For den lokale arrangøren er det også en kjærkommen mulighet til å ønske velkommen fagfeller fra hele landet til sitt hjemsted.

Følg Historiedagene på facebook!

Norske historiedager 2023

Norske historiedager 2023 arrangeres ved HVL campus Sogndal fra 08. til 10. september. Krise og endring er tema for Norske historiedager 2023. Kriser dominerer nyhetsbildet, og slik har det vært en stund. Vi ser frem til interessante sesjoner og presentasjoner.

Les mer om tema og sesjonslokking her.

Les mer om tidligere historiedager og HIFO-seminarer her.