Norske historiedager 2022

Wilhelm F. K. Christie, initiativtager bak Bergens Museum og Norges første historiske fagtidsskrift, Urda. Fra Wikimedia Commons (lisens).

Vi inviterer til Norske historiedager i Bergen!

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av pågående historisk forskning.

På Norske historiedager møtes historikere på tvers av sine fagfelt og interesser, og det er en viktig faglig og sosial arena for historikerlauget. Vi gleder oss til å ønske fagfeller fra hele landet velkommen til Bergen!

Konferansen vil finne sted fra 24. til 26. juni 2022.

For spørsmål: Send epost med eventuelle spørsmål til norskehistoriedager@hifo.no.