Norske historiedager 2022

Wilhelm F. K. Christie, initiativtager bak Bergens Museum og Norges første historiske fagtidsskrift, Urda. Fra Wikimedia Commons (lisens).

Vi inviterer til Norske historiedager i Bergen!

Norske historiedager er den største nasjonale møteplassen for faghistorikere i Norge – både for forskere, lærere og historikere i andre sektorer, som museer, arkiv, forlag og annet. Konferansen arrangeres årlig, og alternerer mellom de forskjellige stedene i landet hvor det er fagmiljø som gir undervisning i historie på universitets- og høgskolenivå. Ansvaret for selve arrangementet deles mellom Den norske historiske forening (HIFO) og det lokale lærestedet. I 25 år har konferansen vært en sentral arena for aktuell faglig debatt og presentasjon av pågående historisk forskning.

På Norske historiedager møtes historikere på tvers av sine fagfelt og interesser, og det er en viktig faglig og sosial arena for historikerlauget. Vi gleder oss til å ønske fagfeller fra hele landet velkommen til Bergen!

Konferansen vil finne sted fra 24. til 26. juni 2022.

Hovedtema: Fragmenter og fragmentering

De siste årene har ulike endringsmønstre i samfunnet fått stor oppmerksomhet. Vi lever i en tid med klimaendringer, massemigrasjon, fornyet stormaktsrivalisering, nasjonalisme, falske nyheter og nye medier, identitetspolitikk og politisk endring. Samtidig er historiefaget internasjonalt i endring. I historiefaget faller big data, den globale historieskrivingen, en materiell filologisk vending og multiperspektivet sammen med det som kan synes som en ny vår for tradisjonell nasjonal politisk historieskriving.

Når «fragmenter og fragmentering» presenteres som hovedtema for Norske historiedager 2022, er intensjonen å åpne for diskusjoner knyttet til hvorvidt endringsmønstre i historiefaget og samfunnet for øvrig kan forstås som uttrykk for fragmentering. Hva er det egentlig som skjer med historiefaget – og verden? Er «fragmentering» et passende begrep for å beskrive pågående endringsmønstre, eller er de store narrativene heller mer aktuelle enn noen gang? Hva vil historiefagets rolle og funksjon være i en fragmentert tid?

Vi inviterer alle til å være med å drøfte fragmentering, forstått i videste forstand. Som alltid er det åpent for øvrige tema. Norske historiedager skal være en felles møteplass for profesjonelle historikere i Norge. Vi ønsker velkommen til Bergen i 2022!

Påmelding

Sesjoner ved Norske historiedager 2022 vil vare i én time. Vi ønsker å motta påmelding både av hele sesjoner og frie presentasjoner. Begge formene for påmelding skjer ved innsending av ett samlet dokument til følgende epostadresse: callforpapers@hifo.no. Presentasjoner kan holdes på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Frist for påmelding av sesjoner eller frie presentasjoner: 1. mars 2022.

Informasjon om øvrig påmelding vil bli publisert på denne nettsiden.

Påmelding av sesjoner

Godkjente sesjoner vil få tildelt én time under konferansens program med parallellsesjoner. Det kan, ved behov, søkes om å benytte to påfølgende timer til en mer langvarig sesjon. Dette må eventuelt presiseres i dokumentet ved påmelding. Ved påmelding av hele sesjoner ønskes at beskrivelse av sesjonen samles i ett dokument. Følgende informasjon må være inkludert i dokumentet:

  • Tittel på sesjonen.
  • 3-5 nøkkelord om sesjonen.
  • Fullt navn, epostadresse, samt eventuell akademisk stilling og institusjonstilknytning for alle foredragsholdere ved sesjonen.
  • Beskrivelse av sesjonens tematiske innhold (200-400 ord).
  • Sammendrag av presentasjoner som inngår i sesjonen (ca. 200 ord per presentasjon).

For påmelding: Send informasjonen samlet i ett dokument til callforpapers@hifo.no.

For spørsmål: Send epost med eventuelle spørsmål til norskehistoriedager@hifo.no.

Påmelding av frie presentasjoner

Godkjente frie presentasjoner vil fordeles i sesjoner basert på tematisk innhold. Ved påmelding av frie presentasjoner ønskes at beskrivelse av presentasjonen og foredragsholder samles i ett dokument. Følgende informasjon må være inkludert i dokumentet:

  • Tittel på presentasjonen.
  • 3-5 nøkkelord om presentasjonen.
  • Fullt navn, epostadresse, samt eventuell akademisk stilling og institusjonstilknytning.
  • Sammendrag av presentasjonen (ca. 200 ord).

For påmelding: Send informasjonen samlet i ett dokument til callforpapers@hifo.no.

For spørsmål: Send epost med eventuelle spørsmål til norskehistoriedager@hifo.no.