HIFOs reisestipend 2021

HIFO deler hvert år ut ett eller flere reisestipend på inntil kr. 10 000 til medlemmer. I år er den totale potten på 30 000 kr, og er blitt videreført etter vi utsatte utdelingen på grunn av pandemien høsten 2020. Vi håper det er enklere å planlegge reiser for våre medlemmer nå.

HIFOs medlemmer kan søke støtte til faglig begrunnede reiser i forbindelse med egen forskning. Vi støtter for eksempel reiser til arkiver og andre relevante institusjoner eller deltagelse på konferanser med presentasjon av egne undersøkelser.

Stipendet deles ut en gang i året, og studentmedlemmer oppfordres særskilt til å søke. Søknader fra søkere som ikke har mottatt reisestipend fra HIFO tidligere og studenter og andre søkere som har liten mulighet til å finansiere reisen på annen måte vil prioriteres.

Stipendet skal brukes innen kalenderåret 2021 til det formål som er oppgitt i søknaden, og reisen må kunne dokumenteres. Mottakeren skal også skrive en reiserapport av faglig art innen tre måneder etter reisens avslutning som kan publiseres i Historikeren.

***Søknadsfrist er 15. juni 2021.***

For retningslinjer og mer informasjon om HIFOs reisestipend og søknadsprosessen, se: https://hifo.no/hifos-reisestipend/

Spørsmål kan sendes til post@hifo.no